EESystem: Moderná technologická metóda v boji proti skleróze multiplex

Skleróza Multiplex (SM) postihuje tisíce jednotlivcov po celom svete, prinášajúc so sebou ťažkosti a symptómy, ktoré výrazne ovplyvňujú život pacientov. Nová technologická inovácia, známa ako EESystem (Energy Enhancement System), prináša nádej a pomoc pacientom s touto zložitou chorobou.

Skleróza Multiplex je nevyliečiteľné autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom imunitný systém útočí na ochranný obal nervových vlákien v mozgu a mieche. To vedie k poškodeniu nervového tkaniva ak rôznym symptómom, ako sú únava, svalová slabosť, závraty, problémy s koordináciou a rovnováhou, zmeny citlivosti, svalová bolesť a ďalšie. Pacienti môžu tiež zažívať ťažkosti s chôdzou, trasie, poruchy videnia a kognitívne problémy.

Diagnóza SM môže byť pre pacientov a ich rodiny obtiažna, pretože momentálne neexistuje žiadna známa úplná liečba. EESystem sa však javí ako nádejná technologická inovácia, ktorá môže pomôcť pacientom zvládať symptómy a zlepšiť ich kvalitu života.

EESystem využíva kombináciu skalárneho poľa a emisie fotónov ako nosiča konkrétnych frekvencií na stimuláciu a obnovu energetického toku v tele pacientov. Hoci neponúka zázračné vyliečenie, viditeľne prispieva k zlepšeniu niektorých symptómov a pomáha pacientom lepšie zvládať ochorenie.

Klienti s diagnózou SM hlásia zlepšenie už po 3-4 terapiách, medzi ktoré patria:

  • Zlepšenie kvality spánku: Už po jednej terapii pacienti zaznamenávajú zlepšenie kvality spánku a nespútaný nočný odpočinok.
  • Redukcia bolestí nervového charakteru: EESystem prispieva k zníženiu bolesti nervového pôvodu, čo niektorí pacienti interpretujú ako možnosť postupného obmedzovania chemických liekov.
  • Zvýšená energia: Pacienti hlásia nárast energie, čo môže znamenať väčšiu schopnosť zvládať každodenné úlohy.
  • Pokojná a spokojná myseľ: Lepšia koncentrácia a pokojná myseľ sú ďalšími prínosmi, ktoré pacienti prisudzujú terapiám pomocou EESystemu.
  • Redukcia chronických bolestí: Výrazná redukcia chronických bolestí je pozorovateľná, čo zvyšuje kvalitu života pacientov trpiacich SM.

EESystem prináša novú nádej do života pacientov s SM a otvára cestu k možnostiam, ako zlepšiť ich pohodu a znížiť vplyv symptómov na každodenný život. Aj keď stále čakáme na úplné porozumenie tejto inovatívnej metódy, sú prvé výsledky nádejné a sľubujúce pre budúcnosť liečby SM pomocou modernej technológie.


Publikované: 16. 01. 2024

Kategória: Zdravie

Autor: Táňa Slámová