3 typy ekologického kúrenia

Okrem rôznych technologických pokrokov sa čoraz častejšie stretávame so snahou o využívanie takých spôsobov vykurovania, ktoré sú nie len praktické pre používateľa, šetrné pre jeho financie, ale i dbajú na ochranu životného prostredia a sú ekologické. Ak by sme Vás postavili pred výzvu vymenovať minimálne 3 spôsoby kúrenia v domácnosti, ktoré sú ekologické, dokázali by ste na našu otázku odpovedať?

1.Solárne elektrárne pre domácnosti

Solárne alebo inak zvané i fotovoltické systémy sú jednou z najekologickejších alternatív využívajúcich obnoviteľný zdroj energie-svetlo slnečnej energie. V rámci využívania fotovoltiky nedochádza k spotrebe akéhokoľvek paliva, a teda náklady na jeho spotrebu pri vykurovaní nevznikajú. Domáce solárne elektrárne šetria podstatným spôsobom financie a sú užitočné nie len pri vykurovaní domácnosti, ale i pri ohreve úžitkovej vody.

2.Drevené brikety a pelety

Tento druh vykurovacieho paliva sa považuje ( a skutočne i ním je) za tzv. eco friendly alternatívu. V rámci procesu lisovania, ktorým prechádzajú lisované brikety, ale i pelety A1 nedochádza k použitiu žiadnych chemikálií alebo lepiacich materiálov. Toto ekologické palivo pre krby, sporáky, pece a kotly je vytvorené zo 100% drevenej suroviny, ktorá predstavuje neustále obnoviteľný zdroj. Vyznačujú sa nízkou uhlíkovou stopou. Pelety si nájdu svoju praktické alternatívne využitie dokonca aj ako podstielka pre domáce zvieratá.

3.Tepelné čerpadlo

Vykurovanie domácnosti prostredníctvom tepelných čerpadiel je nielen energeticky výhodné, ale i ekologicky šetrné pre životné prostredie. Vďaka tepelným čerpadlám, ktoré využívajú nízkoenergetické domy, dochádza ku eliminácií vzniku oxidu uhličitého. Jednou z najviac ekologických alternatív je tepelné čerpadlo založené na princípe voda/zem, ktoré využíva len malé množstvo elektrickej energie. Výhodou tepelných čerpadiel, ako aj spomínaných solárnych systémov je možnosť získať pre zavedenie tejto technológie do domácnosti dotácie. Vďaka tejto výhode sa radí medzi alternatívy vykurovania domácnosti, ktoré jednoznačne stoja za zváženie aj pre Vaše bývanie.

Publikované: 14. 01. 2021

Kategória: Bývanie

Autor: Katka Kavová