Všetko dôležité, čo by ste mali vedieť o prácu z domova

Pribúda ľudí, ktorí si na živobytie zarábajú v prostredí vlastného domova. Najmä pre rodičov s deťmi sa tento variant javí ako lákavá, pretože práca uľahčujúce kloubení pracovných a rodinných povinností sa na Slovensku ešte stále hľadá ťažko. Rozhodnutie pracovať z domova môže byť uspokojivým riešením, môže však tiež priniesť enormnú záťaž a stres. K často spomínaným výhodám práce z domu patrí flexibilita a nezávislosť. Odpadá dochádzanie, zháňanie vyhovujúceho ošatenie, nepríjemnosti vyplývajúce z kontaktu s nesympatickým kolegami či z vysedávanie na nekonečných poradách. K nevýhodám patrí psychologický tlak - prácu je stále na očiach a býva ťažké oddeliť ju od rodinného života. Samota na jednu stranu umožňuje zvýšenú efektivitu, koncentráciu a výkon, na druhú deprimuje absencií tvorivého kolektívu a nemožnosťou osviežujúcich prestávok strávených oddychovým klábosením so spolupracovníkmi.

Byť svojim vlastným šéfom

Pre prácu z domova sa najlepšie hodí "slobodné povolania" (napr. Žurnalistika, maliarstva a iné umenie, fotografie, dizajn ...), drobné podnikanie a služby (doučovanie školských predmetov, výučba jazykov či hudby, prekladateľstva, psychoporadenství, stráženie detí, kaderníctvo, masérství, šperkárstvo, ručné práce - šitie, opravy odevov, cateringové služby ...) alebo spolupráca s menšími podnikmi a organizáciami (prepisovanie a editácia textov, účtovníctvo, služby v oblasti IT, grafické práce ...). Vhodnou variantom, najmä pre matky s deťmi, je aj tzv. Priamy predaj (napr. Oriflame). Je rozdiel, či doma začínate pracovať po predchádzajúcich skúsenostiach v odbore, alebo či rozbiehate nové podnikanie, ktorého súčasťou je aj prvotná získavanie zákaziek alebo klientov (druhý prípad sa pre rodičov s malými deťmi príliš nehodí).

V čase rodičovskej dovolenky býva práca z domu "požehnaním"

Každý, kto dlhodobo staral o malé deti vie, o ako neľahkú (pretože značne jednostrannú) činnosť sa jedná. Najmä pre psychiku. Problém býva tým väčšie, čím náročnejší intelektuálny a spoločenský život "rodič na materskej" pred narodením dieťaťa viedol. Práca z domu, najmä ak si možno samostatne "ordinovať" jej množstvo a náročnosť, tak často ponúka jedinečnú možnosť, ako "sa nezblázniť" a ako sa udržiavať vo forme duševne aj z hľadiska kvalifikácie.

Praktické podmienky

Je potrebné zvážiť, či vám prostredie vášho domova zárobkovú prácu vôbec umožňuje. Ideálny je priestor oddelený od obytnej zóny, kam chodíte naozaj len "pracovať" - samostatná miestnosť, ateliér, garáž či separátnej budova vo dvore, ideálne uzamykateľné, aby sem nemohli prísť nepovolané osoby. (Mnohí rodičia by mohli rozprávať, ako deti v nestráženom okamihu dokážu zatočiť s výsledkami mnohohodinového úsilie dospelého.) Nutná býva zvláštne linka pre pripojenie Internetu a telefónu. Vaša povesť môže, pokiaľ slúchadlo zdvihnú deti. Klientov očakávajúci seriózny podnik inak roztomilé bľabotanie spravidla odradí. Riešením môže byť telefónny záznamník.

Osobnostné predpoklady

Ľudia s veľkými ambíciami, s potrebou aktívneho spoločenského vyžitia či zjavného vonkajšieho uznanie zvyčajne doma dlho nevydrží. Úspešné domáce pracovisko bývajú schopní vytvoriť ľudia disponujúci značnú sebamotivácie a vnútorné disciplínou, schopní pracovať osamote. Dôležitá je aj ochota akceptovať nižšie finančné ohodnotenie a vyhliadky na pracovné povýšenie aj s nimi súvisiace menšie spoločenskú prestíž. Výnimky slávnych umelcov a bohatých podnikateľov potvrdzujú pravidlo.

"Kamene úrazu"

Jedným z najväčších omylov, ktorých sa ľudia pri organizovaní práce z domu dopúšťajú, je predpoklad, že ju možno zvládnuť pri normálnom chode domácnosti a za prítomnosti detí. Odborníci varujú: Snažiť sa pracovať za prítomnosti detí je enormne vyčerpávajúce, neefektívne a voči potrebám detí nešetrné. Prvým predpokladom úspechu je zaopatrenie detí inou osobou po dobu vašich pracovných aktivít, a to pokiaľ možno mimo priestorov, v ktorých sa vy ako pracujúci osoba nachádzate. Avšak dokonca aj keď doma osamíte, stále ešte nemáte pre prácu ideálne podmienky. Nebýva ľahké odpútať sa od domácich povinností. Neumyté riady, nevyžehlená bielizeň či špinavá okná najmä ženám nečakane rozptyľujú pozornosť. Hrozí však aj ďalšie riziká: doma je oveľa ľahšie začítať sa pri raňajkách do novín, zabudnúť sa na Internete alebo dlho zotrvať pri (iba k obedu!) Pustené televízie.

Než sa rozhodnete

Svoje rozhodnutie konzultujte s ostatnými rodinnými príslušníkmi, zvlášť očakávate ak ich aktívnu pomoc. Realisticky odhadnite svoje možnosti aj dopyt po vašej práci a jej perspektívu. Spočítajte si, koľko miniete na dávkach zdravotného a sociálneho poistenia a na daniach. Do výdavkov zahrňte aj prevádzkové náklady, výdavky za elektriku, plyn, účtovníctvo a daňové poradenstvo a v neposlednom rade tiež za stráženie detí alebo upratovacie služby. Mnohí rodičia od myšlienky práce z domu upúšťajú práve po tom, čo si podobné prepočty urobia a zistí, ako málo by boli schopní zarobiť. Nezabudnite, že práca z domu svojej aktérmi v mnohých prípadoch pripravuje tiež o výhody, ktoré poskytuje práca pre väčšie podnik alebo organizáciu (poistenie, platená dovolenka, príspevky na stravné a ošatné, podnikové vstupenky do fitness centier, bazénov alebo divadiel, služby centrálneho správcu počítačovej siete, platená účasť na vzdelávacích podujatiach atď.).

Čo prezradila nemecká štúdia:

Psychológ práce Michael Treier z Univerzity vo Wuppertale vykonal pred dvoma rokmi zaujímavú štúdiu. Počas 17 mesiacov bol v kontakte s 308 domácimi pracovníkmi a ich rodinnými príslušníkmi, ktorí si za účelom štúdia viedli špeciálne denníky. Vyšlo najavo, že zhruba polovica rodinných problémov či zdravotných a psychických porúch detí aj dospelých mala korene práve v práci z domova. Štúdia vyvrátila tvrdenie, že práca z domu je časovo flexibilný. Ak ľudia pracujú z domova v nadväznosti na firmu alebo organizáciu, ktoré fungujú v obvyklých časoch, býva normou, že aj domáce pracovníci sú v túto dobu dosiahnuteľní. Tiež idea "cez deň starostlivosti o deti, v noci práca" sa ukázala ako nevyhovujúca a dlhodobo nerealizovateľná. Vyšlo najavo, že pre ženy je práca z domu náročnejšie než pre mužov. Kým muž sa zavrie vo svojej pracovni a nikto si nedovolí ho vyrušiť, na matkinej dvere sa klope ľahšie a jej potreba pokoji býva neporovnateľne menej rešpektovaná. Ženy tiež s menšou ochotou prenechávajú starostlivosť o deti cudzím osobám a ďaleko horšie sa odpútavajú od domácich povinností. Aj preto častejšie trpia migrénami, bolesťami chrbta a depresiami. Napriek tomu však sociolologické tendencie naznačujú, že práca z domu bude v budúcnosti pribúdať. Pre zamestnávateľov sú totiž domáce pracovníci výhodní - pracujú spravidla spoľahlivo a firmám šetria nemalé náklady.

Nájdite svoj spôsob vzpruhy, povzbudenie a motivácia

Pokiaľ na vás samota príliš dolieha, vyhľadávajte užitočné a vašu prácu podporujúce spoločenské aktivity: predplaťte si jazykový kurz, staňte sa členom odbornej diskusné internetové skupiny, poobzerajte sa po odbornom seminári súvisiacim s vaším odborom (priebežné dovzdělávání býva pri práci z domova nevyhnutné). Nepodliehajte pokušeniu rozptyľovať sa pri práci dlhým vybavovaním po telefóne alebo surfovaním po Internete. Radšej si čas od času dohodnite pracovný obed alebo večeru. Nepodliehajte pokušeniu čerpať energiu z neustáleho konzumovanie potravy. Hoci je vaša rodinná chladničky či špajza nablízku, dodržujte normálny jedálenský režim a v medzičasoch si doprajte pokiaľ možno len nápoje. Niekomu pomáha, keď sa ráno pre prácu doma formálne oblečie či oholí / nalíči.

Publikované: 18. 11. 2019

Kategória: Lifestyle

Autor: Katka Kavová